[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
Bannerบริการ
link banner
  
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ  
 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


Title Author Hits
'งานกิจการสภา 2567   Written by Hits: 10  
แผนพัฒนาหน่วยงาน Written by Hits: 10  
ฐานข้อมูลจำนวนประชากร ในเขตพื้นที่ อบต.นาคำ Written by Hits: 10  
E-Service บริการประชาชน Written by Hits: 10  
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน Written by Hits: 10  
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Written by Hits: 10  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570 ) Written by Hits: 10  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ต.นาคำ Written by Hits: 10  
แผนการดำเนินงาน Written by Hits: 10  
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Written by Hits: 10  
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี Written by Hits: 10  
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง Written by Hits: 10  
แผนพัฒนาบุคลากร Written by Hits: 10  
คู่มือประชาชน Written by Hits: 10  
คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน Written by Hits: 10  
คู่มือ-มาตรฐานการให้บริการ   Written by  Hits: 10  
แผนปฏิบัติการทุจริต Written by Hits: 10  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง Written by Hits: 10  
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง Written by Hits: 10